Salaris Administratie

Zodra u personeel inhuurt om voor u te werken, krijgt u er ineens allerlei administratieve rompslomp bij: de maandelijkse salarisspecificaties, het in- en uit dienst treden van medewerkers, contact met het UWV. Daarbij kunt u denken aan:

  • De aanmelding bij diverse instanties (Belastingdienst)
  • Het maandelijks invoeren en verwerken van lonen
  • Het opstellen van de loonjournaalpost
  • Het aanleveren van jaaropgaven naar diverse instanties
  • Het verstrekken van jaaropgaven aan werknemers

Wij hebben veel ervaring met bedrijven in het MKB en weten dus precies met welke problemen en regelingen u te maken hebt. Wij werken met Microloon.